Przejdź do treści

Wzorcowanie na miejscu

Wzorcujemy urządzenia pomiarowe oraz punkty na terenie zakładu klienta, korzystając z profesjonalnych kompetencji i precyzyjnego wyposażenia pomiarowego.  

W Testo Industrial Services jesteśmy bezpośrednio u klienta oraz gwarantujemy- więcej usług i większe bezpieczeństwo dzięki naszej kompleksowej usłudze. 

 • Nie możesz obejść się bez sprzętu pomiarowego? 
 • Potrzebujesz maksymalnej dostępności urządzeń pomiarowych?  
 • Potrzebujesz szybkiego czasu realizacji zamówienia?  

Wzorcujemy urządzenia pomiarowe bezpośrednio na miejscu, w obiektach klienta, w komorach klimatycznych  na stanowiskach pomiarowych lub w jednym z naszych mobilnych oraz klimatyzowanych laboratoriów wzorcujących. Dzięki szerokiej ofercie wzorcowania spełniamy wszystkie wymagania klientów. Od wzorcowania standardowych przyrządów do pomiaru długości, przez wzorcowanie specjalnych elektrycznych przyrządów pomiarowych, po wzorcowanie zgodne z GMP w środowisku farmaceutycznym. Nasz kompleksowy zakres usług umożliwia nam wykonywanie identyfikowalnych wzorcowań ISO/fabrycznych oraz akredytowanych wzorcowań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w siedzibie klienta.  

Kalibracja w mobilnym laboratorium bezpośrednio w zakładzie klienta

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w mobilnym laboratorium

Niezależnie od lokalizacji, nasze mobilne laboratorium wzorcowania oraz zbiornik do wzorcowania są używane do przenośnego sprzętu pomiarowego. Dzięki koordynacji między Tobą a naszym centrum kontroli operacyjnej, nasze mobilne laboratoria wzorcowania są doskonale dostosowane i wyposażone dla Twoich potrzeb. 

 • Klimatyzowane środowisko wzorcowania 
 • Brak kosztów pakowania i transportu 
 • Indywidualne wyposażenie mobilnych laboratoriów wzorcowania zgodnie z Twoimi potrzebami 
 • Idealne rozwiązanie  dla dużej liczby urządzeń pomiarowych i ograniczonej przestrzeni 
 • Krótki czas realizacji 
Nasi technicy bezpośrednio w zakładach klienta

Wzorcowanie stanowisk pomiarowych i urządzeń stacjonarnych

Aby zapewnić bezpieczeństwo procesów i procedur, potrzebujesz technologii pomiarowej, której dokładności i niezawodności możesz zaufać. Regularne wzorcowanie jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia jakości produktów i systemów. W Testo Industrial Services wzorcujemy wszystkie istotne dla jakości punkty pomiarowe bezpośrednio w systemach klienta. 

 • Wzorcowanie systemów stacjonarnych w środowisku podlegającym przepisom GxP 
 • Wzorcowanie stanowisk pomiarowych do badania mocy i silników, stanowisk do badania przekładni, indywidualnie zaprojektowanych stanowisk do badania oraz komór symulacji środowiskowej. 
 • Wzorcowanie wszystkich istotnych dla jakości punktów pomiarowych w systemach stacjonarnych, np. stanowisko pomiarowe dla napędów elektrycznych 
Kalibracja wilgotnościomierzy

Rejestratory warunków środowiskowych 

Zajmujemy się wzorcowaniem rejestratorów wilgotności i temperatury bezpośrednio u klienta, zapewniając mu w ten sposób pewne korzyści: 

 • Brak przerw w nagrywaniu oraz brak przestojów 
 • Brak kosztów transportu 
 • Niski nakłady administracyjne 
Kalibracja szafek klimatycznych

Badania wydajności komór temperaturowych i klimatycznych

Oprócz loggerów oraz stanowisk pomiarowych, z pomocą naszych wyszkolonych techników i inżynierów możemy bezpośrednio u klienta skalibrować wszystko, od małych komór do pomiarów temperatury po duże komory klimatyczne do pomiarów środowiskowych (np. z branży motoryzacyjnej). 

 • Kalibracja poszczególnych punktów pomiarowych 
 • Badania wydajności komór temperaturowych/klimatycznych 
 • Weryfikacja dodatkowych właściwości (np. niejednorodność, stabilność charakterystyki komory i możliwy wpływ na badany materiał w komorze) 
Termodynamika laboratoryjna Testo Industrial Services

Nasze nowości

Stale rozwijamy się dla Państwa i poszerzamy zakres naszych usług. Tutaj znajdziesz mały fragment naszych nowych produktów. 

Kalibracja i dokumentacja stacjonarnego zakładu produkcji farmaceutycznej

Wzorcowanie zgodne z GMP

Aby móc realizować Państwa zadania metrologiczne w środowisku podlegającym przepisom GxP, dysponujemy ponad 4500 referencjami i systemami pomiarowymi, które obejmują prawie wszystkie istotne z punktu widzenia farmacji wielkości mierzalne. Nasz zespół ds. usług GxP, składający się z ponad 250 inżynierów, techników i wykwalifikowanych pracowników w całym kraju, zna szczegółowo odpowiednie normy i specyfikacje, a także wspiera klientów wiedzą, odpowiednim sprzętem i zasobami ludzkimi, pomagając im w realizacji zadań związanych z wzorcowaniem w okresach szczytowych lub w dłuższej perspektywie.  

Zakres usług naszych przyrządów pomiarowych w skrócie dla potrzeb wzorcowania na miejscu.

Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych w laboratorium niskich częstotliwości

Elektryczność

Oprócz standardowego sprzętu do pomiarów elektrycznych, kalibrujemy również sprzęt pomiarowy wysokiej częstotliwości, a także specjalizujemy się w technologii pomiarów EMC i precyzyjnym sprzęcie wzorcowym.

Kalibrierung Einstechfühler im thermodynamischen Labor

Termodynamika

Oprócz wilgotności, temperatury, temperatury powierzchni i natężenia światła, pomiar specjalizuje się w wysokiej jakości standardach referencyjnych.

Kalibracja mechanicznych przyrządów pomiarowych

Mechanika

Do zakresu wzorcowania urządzenia pomiarowego należy również wzorcowanie ciśnienia, momentu obrotowego, prędkości, kąta obrotu, siły i przyspieszenia.

Kalibracja cieczy, gazów, przepływu i przepływu objętościowego w laboratorium Natężenie przepływu

Przepływ

Szczególną cechą tego miernika jest możliwość wzorcowania mediów gazowych i ciekłych oraz przepływomierzy i przepływomierzy objętościowych.

Wiążące zasady podejmowania decyzji dotyczących oceny zgodności wyposażenia do badań i pomiarów są korzystne dla wzorcowania

Długość i Kąt

Zakres pomiarowy zachwyca naszymi klimatyzowanymi stanowiskami pomiarowymi, które idealnie nadają się do wzorcowania wzorców pomiarowych, przyrządów pomiarowych długości i kąta.

Kalibracja w polu swobodnym i w komorze ciśnieniowej

Akustyka

W ramach zakresu pomiarowego przeprowadza się wzorcowania akustycznych przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki poziomu dźwięku, mikrofonów oraz tłoków.

Wzorcowanie w dziedzinie analiz gazowych i innych analiz chemicznych

Analityka

Usługi pomiarowe obejmują wzorcowania analizatorów spalin kominowych, tlenomierzy, detektorów CO2, detektorów gazu oraz testerów szczelności gazu i czynnika chłodniczego