Przejdź do treści

Walidacja transportu

Testo Industrial Services przejmuje za Ciebie walidację transportu i dostarcza dowodów na to, że stabilne, sprawdzone warunki klimatyczne podczas logistyki i transportu gwarantują bezpieczeństwo Twoich wrażliwych towarów na całej drodze do konsumenta.  

Kontrolowane warunki transportu, w tym stałe monitorowanie klimatu, zapewniają stałą jakość produktów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), zwłaszcza w przypadku leków wymagających chłodzenia i wrażliwych na temperaturę. Od prostych pomiarów rozkładu temperatury w pojazdach transportowych po koncepcję łańcucha chłodniczego: z nami Twoje wyzwania logistyczne są w dobrych rękach - dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom do walidacji transportu.  

Usługi GDP/GSP dla Twoich procesów transportowych

Wspieramy firmy logistyczne w spełnianiu i zabezpieczaniu wymogów transportowych. Walidacja jest przeprowadzana i dokumentowana zgodnie z zasadami GDP (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) i GSP (Dobrej Praktyki Przechowywania) i opiera się na rozsądnym zarządzaniu ryzykiem. Przewożone produkty muszą mieścić się w podanych specyfikacjach w całym łańcuchu dystrybucji od producenta do konsumenta końcowego. Dotyczy to zarówno produktów chłodzonych, jak i tych, które powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.   

Nasze usługi dla Ciebie:

 • Koncepcja i planowanie walidacji transportu, np. od punktu wyjścia do repozytorium 
 • Walidacja procesu transportowego zgodnie z wymaganiami GDP 
 • Wdrażanie mapowań klimatu, badań rozkładu temperatury i testów warunków skrajnych 
 • Walidacja i kalibracja systemów monitorowania 
 • Zarządzanie ryzykiem i ocena ryzyka zgodnie z ICH Q 9 dla transportu, w tym dróg, tras, profili temperatury i czasu trwania transportu, a także na podstawie produktu 
 • Oparta na ryzyku kwalifikacja systemów chłodzenia i samochodów dostawczych 
 • Kwalifikacja magazynów i powierzchni dystrybucyjnych 
 • Indywidualna dokumentacja kwalifikacyjna i walidacyjna – od głównego planu walidacji do raportu końcowego 
 • Dzielimy się z Tobą naszą zorientowaną na praktykę wiedzą ekspercką i know-how 

Twoja przewaga: Nasze kompetencje

 • Ekspertyza: Doradztwo, pomiary, zarządzanie projektami – nasz doświadczony w branży zespół wspiera Cię precyzyjnie i zgodnie z Twoimi potrzebami
 • Technologia: Wykorzystanie naszego parku urządzeń pomiarowych z ponad 4 500 referencjami zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów i testów
 • Dokumentacja: Przekazujemy dokumentację w układzie przetestowanym przez audyt lub indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta osobiście po zakończeniu zamówienia

Zespół ds. Usług GxP

Kompetencje zawodowe, doświadczenie i precyzyjny sprzęt. Inżynierowie i technicy z naszego zespołu GxP Services są na służbie w całych Niemczech. 

Eksperci z Zespołu Usług GxP są do Państwa dyspozycji na terenie całych Niemiec.