Przejdź do treści

Naprawa elektrycznych i termodynamicznych urządzeń pomiarowych

Oprócz wzorcowania Testo Industrial Services  oferuje również odpowiednie naprawy urządzeń  pomiarowych. 

Jeżeli przed lub podczas wzorcowania w przyrządzie zostanie wykryte uszkodzenie, zmierzone wartości w większości przypadków wykraczają poza dopuszczalny zakres tolerancji i nie nadają się do dalszych pomiarów. Należy rozważyć, czy należy przeprowadzić naprawę, czy też konieczne jest nabycie nowego urządzenia. Serwis Testo Industrial doradzi Ci najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Koncentrujemy się na naprawie elektrycznych i termodynamicznych przyrządów pomiarowych. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia naszych pracowników..  

Twoja przewaga: Nasze kompetencje

  • Oględziny
  • Czyszczenie
  • Test działania z weryfikacją
  • Naprawa
  • Zakup części zmiennych
  • Gwarancja

Naprawa i konserwacja

Usługa naprawy rozpoczyna się od konsultacji z naszym doświadczonym personelem. Od zaopatrzenia w części zamienne po naprawę i wzorcowanie końcowe - wszystko odbywa się z jednego źródła. W naszym magazynie znajduje się wiele różnych części zamiennych, od kompletnych obudów po pojedyncze elementy. Dysponujemy również rozległą międzynarodową siecią zaopatrzenia w części zamienne. Jeśli chodzi o naprawę, skupiamy się na wymianie poszczególnych elementów, a nie całych podzespołów.  

Podczas gdy wielu producentów zaprzestało naprawy starszych mierników Testo Industrial Services może nadal serwisować i naprawiać Twoją urządzenia pomiarowe. Ponieważ przejmujemy naprawę Twoich elektrycznych i termodynamicznych urządzeń pomiarowych poza gwarancją producenta. 

Centrum Kompetencji w Hamburgu

Nasi pracownicy w zakładzie w Hamburgu mają wieloletnie doświadczenie w naprawach elektrycznych i termodynamicznych urządzeń pomiarowych. Wyzwania pomiarowe związane z bardzo złożonymi urządzeniami nie są rzadkością dla naszych ekspertów. Zaufaj doświadczeniu naszego zespołu naprawczego (dawniej TMS GmbH). 

Rozszerzenie współpracy

Testo Industrial Services jest certyfikowanym partnerem serwisowym HIOKI w zakresie usług naprawczych od sierpnia 2020 roku. 

Dowiedz się więcej 

Zapewnij wiarygodne wyniki pomiarów – wzorcowanie

Jesteśmy ekspertami w zakresie wzorcowania i zarządzania sprzętem pomiarowym. Nasze akredytowane laboratoria obejmują prawie wszystkie mierzone zmienne i oferują unikalny zakres usług. Pracujemy niezależnie od producenta, a tym samym oferujemy więcej usług, więcej bezpieczeństwa.  

Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych w laboratorium niskich częstotliwości

Urządzenia elektryczne

Oprócz standardowych elektrycznych urządzeń pomiarowych wzorcujemy również urządzenia pomiarowe wysokiej i niskiej częstotliwości oraz urządzenia do pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej.

Kalibracja sond penetracyjnych w laboratorium termodynamicznym

Urządzenia termodynamiczne

Specjalizujemy się w termodynamicznych wskaźnikach pomiarowych, takich jak wilgotność, temperatura, temperatura powierzchni i natężenie światła.

Wzorcowanie w basenie zanurzeniowym przyrządów do pomiaru temperatury w laboratorium termodynamiki

Nasze cele

Przegląd naszej unikalnej oferty usług wzorcowania i różnych zmiennych pomiarowych.