Przejdź do treści

Prywatność

Informacje ogólne 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i wizytę na naszej stronie internetowej www.testotis.de. Ochrona danych osobowych, a tym samym również Twojej prywatności, jest przez nas traktowana bardzo poważnie. W tym miejscu chcielibyśmy nakreślić, co to oznacza dla Ciebie, gdy korzystasz z naszych spersonalizowanych usług i jak chronimy Twoje dane. W celu zapewnienia jak największej ochrony Państwa prywatności, oczywiste jest dla nas przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych. 

Dane osobowe
Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Obejmuje to na przykład.B. informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Aby korzystać z naszej strony internetowej, nie jest konieczne ujawnianie danych osobowych. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Twojego imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji, abyśmy mogli świadczyć żądane usługi. To samo dotyczy np. przesyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów czy odpowiadania na poszczególne pytania. W razie potrzeby odpowiednio to wskażemy. Ponadto przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane, które przekazujesz nam dobrowolnie lub automatycznie. O ile prosimy o podanie dalszych danych, jest to informacja dobrowolna. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji żądanej oferty i ochrony własnych uzasadnionych interesów biznesowych.  

Cel 
Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zapewnić Ci dostęp do niektórych informacji lub ofert. Nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim. 

Celowe wykorzystanie
Będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie online wyłącznie do celów, o których Ci przekazano. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej niezbędnej zgody. Zbieranie danych osobowych i przekazywanie ich instytucjom państwowym i organom uprawnionym do informacji odbywa się wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani decyzją sądu. Nasi pracownicy i usługodawcy przez nas upoważnieni są zobowiązani przez nas do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych.  

Dane nieosobowe zbierane automatycznie 
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej następujące dane są przechowywane ze względów organizacyjnych i technicznych: nazwy odwiedzanych stron, używana przeglądarka i system operacyjny, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i adres IP. Oceniamy te dane techniczne anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą stronę internetową i jeszcze bardziej uatrakcyjniać nasze oferty internetowe. Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych w bezpiecznych systemach i nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat konkretnej osoby. Twoje dane osobowe i Prywatność są zatem chronione przez cały czas. 

Ujawnianie danych 
O ile zewnętrzni dostawcy usług są wykorzystywani do działania tej strony internetowej lub do świadczenia usług przez spółkę Grupy Testo (dostawca hostingu, zarządzanie kandydatami, dostawca usług żeglugowych itp.) lub do przetwarzania innej spółki Grupy Testo jest odpowiedzialny, zainteresowane firmy otrzymają dostęp do Twoich danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań i funkcji. 

O ile ci usługodawcy i spółki Grupy Testo przetwarzają Twoje dane poza Unią Europejską, może to skutkować przekazaniem Twoich danych do kraju, który nie oferuje takich samych standardów ochrony danych jak Unia Europejska. W takim przypadku zapewniamy, że odpowiedni odbiorcy Twoich danych umownie lub w inny sposób gwarantują poziom ochrony danych równoważny poziomowi Unii Europejskiej. Możesz poprosić o kopię tych gwarancji. 

Badania satysfakcji klientów 
Aby zapewnić naszą jakość, przeprowadzamy badania satysfakcji klientów w regularnych odstępach czasu. Co dwa lata klienci są zapraszani do udziału drogą mailową. Ponadto przeprowadzana jest ankieta związana z zamówieniem, która jest wysyłana do klienta pocztą elektroniczną po wysłaniu faktury. 

Usuwanie danych  
Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, dla których zebraliśmy dane. Następnie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że nadal potrzebujemy danych do upływu ustawowego okresu przedawnienia dla celów dowodowych dla roszczeń cywilnoprawnych lub z powodu ustawowych obowiązków przechowywania. 

Dla celów dowodowych musimy przechowywać dane umowy przez kolejne trzy lata od końca roku, w którym kończy się relacja biznesowa z Tobą. Wszelkie roszczenia ulegają przedawnieniu najwcześniej po upływie ustawowego standardowego okresu przedawnienia. 

Nawet po tym, nadal musimy przechowywać niektóre z Twoich danych ze względów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na prawne obowiązki dokumentacyjne, które mogą wynikać z Kodeksu handlowego, Kodeksu podatkowego, Ustawy o bankowości, Ustawy o praniu pieniędzy oraz Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Określone tam okresy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat. 

Prawo do sprzeciwu (art. 7 ust. 2 RODO UE)
Masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na nas. W związku z tym nie będziemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

O ile przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO UE, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane nawet bez podania przyczyny. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych 

Podstawa prawna równoważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE)
Możemy również wykorzystywać Twoje dane na podstawie wyważenia interesów w celu ochrony uzasadnionych, zwykle ekonomicznych interesów nas lub stron trzecich, przy czym przetwarzamy pseudonimizowane lub zanonimizowane dane, gdy tylko jest to możliwe. Odbywa się to w następujących celach: 

  • Kontrola i poprawa efektywności i pewności prawa procesów biznesowych 
  • Kontrole kredytowe 
  • Kontrola, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów 
  • Realizacja reklamy (np.B. reklama pocztowa, retargeting), badania rynku i opinii 
  • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych 
  • Wykrywanie przestępstw, zapobieganie im i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i operacyjności naszych systemów informatycznych 

Podstawa prawna zgody osoby odwiedzającej stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE)
W przypadku wszystkich informacji, które wprowadzasz za pośrednictwem pól danych na stronie internetowej, wymagamy Twojej dobrowolnej zgody. 

Podstawa prawna obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE)
Podlegamy różnym obowiązkom prawnym, np.B. ustawowym obowiązkom przechowywania w odniesieniu do dokumentów biznesowych, a także przepisom eksportowym.

Dzieci
Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Linki
Jeśli korzystasz z linków zewnętrznych oferowanych na naszej stronie internetowej, niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje tych linków. Udostępniając linki, staramy się zapewnić, że są one również zgodne z naszymi standardami prywatności i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych dostawców. W związku z tym prosimy również o zapoznanie się na stronach internetowych innych dostawców o zawartych tam oświadczeniach o ochronie danych. 

Dane kontaktowe 

Nazwa i adres administratora 
Dyrektor zarządzający:
Prof. Burkart Knospe, Raimund Föhrenbacher
Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten
Tel. +49 7661 90901-0
Fax. +49 7661 90901-8010
Mail: info(at)testotis.de

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych
datenschutz(at)testotis.de
W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych.

Korzystanie ze specjalnych usług naszej strony internetowej

W przypadku niektórych usług (newsletter, portal aplikacji online, formularz kontaktowy ...) konieczne jest gromadzenie danych osobowych. Gromadzone są tylko dane wymagane do danego celu i brane są pod uwagę ustawowe okresy przechowywania. 

Subskrybenci newslettera
Oferujemy Ci bezpłatny newsletter. Za pomocą tego newslettera chcielibyśmy informować Cię o aktualnych ofertach, nowościach, kampaniach kuponowych, wydarzeniach lub innych nowościach z naszej firmy. Do tego potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Pozostałe dane wymagane do wysyłki newslettera wynikają z maski rejestracyjnej lub potwierdzającej. Będziesz otrzymywać biuletyn tylko wtedy, gdy zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej. Po rejestracji otrzymasz od nas wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji (double opt-in). Dopiero po dokonaniu potwierdzenia biuletyn zostanie wysłany do Ciebie. Jeśli tylko zarejestrowałeś się do newslettera, użyjemy Twojego adresu e-mail wyłącznie do wysyłania biuletynu. Możesz odwołać tę bezpłatną usługę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając link "Anuluj subskrypcję" na końcu biuletynu. 

Portal aplikacji online
Do organizacji aplikacji korzystamy z internetowego portalu aplikacyjnego Testo Group firmy MHM-eRecruiting. W ramach korzystania z tego portalu internetowego przetwarzane są następujące dane osobowe: zwrot grzecznościowy, tytuł, imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy i miasto, adres e-mail, numer telefonu / telefonu komórkowego, bezpłatne pole na listy aplikacyjne, przesyłanie załączników do listów aplikacyjnych i dokumentów. Transmisja danych jest szyfrowana. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w procesie aplikacyjnym. W tym celu dane te są przekazywane wewnętrznie odpowiedzialnym kierownikom obszaru. Zasadniczo dane zostaną usunięte 3 miesiące po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Jeśli po złożeniu wniosku nastąpi zawarcie umowy, dane zostaną włączone do akt osobowych.

Formularz kontaktowy
Ta informacja służy do kontaktowania się z Tobą. Wszelkie dalsze wykorzystanie może powstać w porozumieniu z Tobą po skontaktowaniu się z nami. Obowiązkowe pola w formularzu kontaktowym oznaczone są znakiem "*". 

Usuwanie  plików cookie i zarządzanie nimi
Z powodu używanej przeglądarki możesz zarządzać korzystaniem z plików cookie. W przypadku popularnych przeglądarek pomoc znajdziesz poniżej. 

Eksplorator Microsoft: 

support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:

support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:

help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Prawa osób, których dane dotyczą 

Masz prawo do ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Aby zażądać realizacji swoich praw, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, którego dane kontaktowe znajdują się w punkcie "Dane kontaktowe". Możesz skorzystać z następujących praw osób, których dane dotyczą. 

Prawo dostępu 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania podsumowania danych osobowych, które przetwarza. 

Prawo do sprostowania 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania przetwarzanych przez nią danych osobowych.
 
Prawo do usunięcia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia przetwarzanych przez nią danych osobowych, chyba że uniemożliwiają to zobowiązania prawne. 

Prawo do ograniczenia 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ograniczenia przetwarzania przez nią danych osobowych do dalszego wykorzystania. 

Prawo do sprzeciwu  
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzanym przez nią danym osobowym do dalszego wykorzystania.

Prawo do przenoszenia danych 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania przetwarzanych przez nią danych osobowych stronom trzecim w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu dalszego wykorzystania. 

Skarga
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w przypadku nieprzestrzegania obiecanego przetwarzania danych. Z tym organem  nadzorczym można się skontaktować pod www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

Aktualizacja informacji o ochronie danych 
Ta informacja o ochronie danych jest stale dostosowywana do aktualnych funkcji, technologii i obowiązującego prawa. Odbywa się to w nieregularnych odstępach czasu. Zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych zamieszczone na stronie internetowej. 

 

Do ochrony danych w mediach społecznościowych 

Informacje o specjalnych plikach cookie: