Przejdź do treści

Akredytacja jako laboratorium kalibracyjne

Testo Industrial Services posiada akredytację PN-EN ISO/IEC 17025:2018 jako laboratorium kalibracyjne. Unikalny zakres akredytacji i wszechstronna oferta usług stanowią podstawę naszej obietnicy: więcej usług, więcej bezpieczeństwa. 

Zmiany w normach, rosnące wymagania klientów oraz nasze innowacyjne podejście sprawiają, że stale się rozwijamy. Ponad 300 naszych procedur wzorcowania uzyskało już akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wykonujemy kalibrację na najwyższym poziomie w naszych akredytowanych laboratoriach lub na miejscu u klienta. 

Aktualności z zakresu akredytacji

Bądź na bieżąco – tutaj znajdziesz najnowsze informacje i nowości z zakresu akredytacji, a także inne ekscytujące tematy. 

Aktualności z zakresu akredytacji 

 

Akredytacje elastyczne - Wykaz stosowanych norm/wytycznych dotyczących wzorcowania w zakresie akredytacji elastycznej.

Certyfikacja zgodnie z ISO 9001:2015

Jako dostawca usług w zakresie zapewniania jakości, Testo Industrial Services ma bardzo wysokie wymagania dotyczące własnej jakości. Wraz z przejściem na system ISO 9001:2015 udało nam się po raz kolejny podnieść wewnętrzne standardy jakości.

Certyfikacja zgodnie z ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018

Firma Testo Industrial Services jest zaangażowana w długoterminowe zmniejszanie zużycia energii i wpływu na środowisko. W ramach tego procesu chcielibyśmy zwiększyć efektywność energetyczną w ramach ciągłego doskonalenia. W trosce o nasze środowisko naturalne stosujemy system zarządzania środowiskiem i energią zgodny z normami DIN EN ISO 14001:2015 i DIN EN ISO 50001:2018. 

Certyfikacja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO F)

Testo Industrial Services posiada certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO F (Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo). Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) stanowi istotny element koncepcji bezpieczeństwa UE od 1 stycznia 2008 r. Celem jest zapewnienie ciągłości międzynarodowego łańcucha dostaw od producenta do konsumenta końcowego. 

AEO

obszar know-how

Know-how 

Nasze know-how w skrócie: W naszym Centrum Wiedzy znajdziesz pomocną wiedzę naszych ekspertów na temat akredytacji i certyfikacji.