Przejdź do treści

Wzorcowanie przyrządów analitycznych

Nasze usługa kalibracji w zakresie analitycznych przyrządów pomiarowych obejmuje zróżnicowany i złożony zakres zastosowań dla różnych pomiarów i przyrządów pomiarowych, które są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu.

Jesteśmy nowoczesnym laboratorium wzorcującym z certyfikatem akredytacji PCA, co świadczy o naszych najwyższych standardach i zaawansowanych procesach. Specjalizujemy się w wzorcowaniu takich urządzeń jak: pH metr, konduktometr, tlenomierz, analizator spalin kominowych oraz świadczymy usługi sprawdzania detektorów czynników chłodniczych pod wymagania UDT. Wzorcujemy każde urządzenie niezależnie od producenta. Zapewniamy precyzyjne wzorcowanie, szybkie terminy realizacji i doskonałą jakość naszych usług. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i ciesz się pewnością, że Twoje urządzenia są w rękach profesjonalistów.

Zapoznaj się z naszym certyfikatem akredytacji PCA.

Twoja przewaga: Nasze kompetencje

 • Najmniejsze niepewności pomiarowe dzięki wzorcowniom akredytowanym przez PCA w zakresie pH od (0 ÷ 14) z niepewnością pomiaru 0,002 pH.
 • Możliwość wzorcowanie czujników temperatury w sondach pH, tlenowych oraz konduktometrycznych od 0 °C do 100 °C. Nasz wyjątkowy proces kalibracji polega na wzorcowaniu elektrod w suchym bloku, co gwarantuje, że elektrody nie zostaną uszkodzone.
 • Najmniejsze niepewności pomiarowe we wzorcowniach akredytowanych przez PCA w zakresie przewodności od (0,15 ÷ 115) mS/cm z niepewnością pomiaru 0,5%.
 • Wzorcowanie tlenomierzy wszystkich producentów w zakresie 0 do 100% tlenu.
 • Kalibracja detektorów czynników chłodniczych

Analiza gazów

Testo Industrial Services, specjalizuje się we wzorcowaniu różnorodnych urządzeń wykorzystywanych w analizie gazów i spalin. Nasza kompleksowa stacja pomiarowa umożliwia precyzyjne i rzetelne wzorcowanie przyrządów pomiarowych, aby zapewnić dokładność wyników w różnych gałęziach przemysłu.

W procesie wzorcowania wykorzystujemy materiały odniesienia o dokładnie znanych i identyfikowalnych składach, co pozwala nam kalibrować szeroki zakres mieszanin gazów. Kalibrację urządzeń do testowania wycieków gazu, analizatorów gazu, detektorów gazu oraz testerów wycieków czynnika chłodniczego.

Analiza gazu

Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania analizatorów spalin kominowych:

 • NO (0,1 ÷ 10) µmol/mol
 • NO (10 ÷ 1000) µmol/mol
 • NO2 (0,1 ÷ 10) µmol/mol
 • NO2 (10 ÷ 1000) µmol/mol
 • CO (0,1 ÷ 10) µmol/mol
 • CO (10 ÷ 1000) µmol/mol
 • CO2 (3 ÷ 500) mmol/mol
 • SO2 (0,1 ÷ 10) µmol/mol
 • SO2 (10 ÷ 1000) µmol/mol
 • O2 (5 ÷ 220) mmol/mol

Analizy chemiczno-fizyczne

Oprócz analiz gazów, analityczne laboratorium wzorcujące Testo Industrial Services obejmuje również kalibrację mierników pH, konduktometrów oraz tlenomierzy wszystkich producentów.

Pomiar przewodności

Pomiary przewodności

Warto wzorcować konduktometr, ponieważ zapewnia to dokładność i wiarygodność pomiarów. Regularne wzorcowanie umożliwia identyfikację i korektę ewentualnych błędów pomiarowych, co jest kluczowe w branżach, gdzie dokładność pomiarów ma znaczenie dla jakości produktów i zgodności z przepisami. Regularne wzorcowanie pomaga uniknąć strat  lub awarii drogich urządzeń. Kalibracja konduktometrów pozwala na skuteczną kontrolę procesów i minimalizację ryzyka błędów.

 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania konduktometru w zakresie (0,15 ÷115)mS/cm.
 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania czujnika temperatury w zakresie od 0 °C do 100 °C.
Wzorcownie przyrządu do pomiaru ph

Pomiary pH

Wzorcowanie pH-metru w akredytowanym laboratorium pomiarowym zapewnia najwyższą precyzję pomiarów. To kluczowe, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie dokładność wyników pH ma istotne znaczenie, takich jak badania naukowe, analizy chemiczne lub kontrola jakości w przemyśle.

Minimalizuj ryzyko błędów!

W przypadku niedokładnych pomiarów pH istnieje ryzyko podejmowania błędnych decyzji, co może prowadzić do strat finansowych lub problemów jakościowych. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez PCA minimalizuje ryzyko.

 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania pH metrów w zakresie w zakresie pH od (0 ÷ 14) - Metoda z zastosowaniem materiałów odniesienia.
 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania czujnika temperatury w zakresie od 0 °C do 100 °C.
 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowania pH metrów metodą elektryczną w zakresie (-2000 ÷ 2000) mV.

Pomiar tlenu w wodzie

Wzorcowanie tlenu rozpuszczonego w wodzie, zwane także kalibracją tlenomierzy, jest kluczowym procesem w laboratoriach, przemyśle i innych dziedzinach, gdzie pomiar zawartości tlenu w wodzie ma istotne znaczenie. Wzorcowanie tlenomierzy jest niezbędne, aby zapewnić dokładność i wiarygodność wyników pomiarów, co ma zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska,     monitorowanie jakości wody, przemysł spożywczy, farmaceutyczny i wiele innych.

 • Akredytowana przez PCA procedura wzorcowanie tlenomierzy w zakresie 0 do 100% tlenu.
 • Akredytowana przez PCA procedura  wzorcowania czujnika temperatury w zakresie od 0 °C do 100 °C.
Określanie wartości modułu TPM

Pomiar oleju do smażenia

Testery oleju do smażenia służą do zapewnienia jakości (określenia stopnia zanieczyszczenia) oleju do smażenia. Tester oleju do smażenia mierzy proporcję do zawartości całkowitej liczby cząsteczek polarnych (ang. total polar molecules — TPM) w oleju i wskazuje ją w procentach. Przyrządy pomiarowe do pomiaru wartości TPM można wywzorcować przy ± 4% TPM i ± 24% TPM. Testery oleju do smażenia mają swoje zastosowanie w: 

 • Kuchniach komercyjnych, stołówkach, dużych firmach cateringowych.
 • Monitorowanie żywności, producenci żywności.
 • Duże restauracje i sieci fast food.

Popularni producenci

Przykładowa lista popularnych producentów mierników pH; konduktometrów, tlenomierzy oraz testerów oleju do smażenia, które możemy wzorcować: 

 • WTW GmbH / Xylem Analytics 
 • Hach Lange GmbH 
 • ELMETRON
 • Hanna Instruments Deutschland GmbH 
 • METTLER TOLEDO 
 • Grupa Greisinger GHM 
 • Endress+Hauser Group Services Ltd. 
 • Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 
 • Instrumenty Extech 
 • Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG 
 • Thermo Fisher Scientific Inc 
 • Testo SE & Co. KGaA 
 • VOLTCRAFT / Conrad Electronic AG 
Nasze know-how

Know-how

Nasze know-how podsumowane dla Ciebie. Znajdź wiedzę naszych ekspertów na temat kalibracji analitycznej bezpośrednio w naszym Centrum Wiedzy lub zanurz się w odpowiednim artykule na swój temat.